Baggrund

Baggrund

SECOND CITY i DAG

 

Second City er stiftet af Trine Skammelsen og Anne Mette Boye i 2014 og drives idag af Anne Mette som en faglig platform for rådgivning og faglig udvikling. 

 

Der er fokus på stærke kunderelationer og professionel løsning af opgaverne.

Arbejdet er fokuseret på at udvikle visioner, leder processer og udarbejder strategier, planer og visuelle scenarier og bidrager med sparring og vidensoplæg.


Arbejdet er ofte knyttet til politiske byvisioner, forandringsledelse og partnerskabsdannelse i forbindelse med byudviklingsprojekter. F.eks. visionsplaner som led i kommuneplanstrategien, robuste strukturplaner for omdannelsesområder, kulturelle indsatser, bosætning- og erhversstrategier eller som konkret projektudvikling og ledelse i forbindelse med omdannelse af bymidter, erhvervsområder og boligbebyggelser.

 

Det er helt centralt for Second City at gribe fremtidens tendenser og projekterer dem ind i projekternes løsninger. Her arbejdes struktureret med indsamling af viden og analyser af stedet og dets potentialer og udvikler herfra.

 

Rådgivningen er vidensbaseret og bygger på opsamlede erfaringer, undersøgelser og forskning indenfor bytransformation. Til hver opgave samles de bedste folk til at løse den, vi går helhjertet ind og tænker ud af boksen. 

SECOND CITY HAR EN FORHISTORIE


Da Second City blev stiftet af Trine Skammelsen og Anne Mette Boye byggede

partnerskabet på de erfaringer, som blev etableret gennem stiftelse, udvikling af tegnestuen metopos by- og landskabsdesign. Metopos blev stiftet i 2005 af Anne Mette Boye, Ellen Braae og Trine Skammelsen. Virksomheden blev i 2010 kåret som Gazellevirksomhed. Samme år solgte Trine og Anne Mette metopos til Bascon, hvor de begge sad med i ejerkredsen og fungerede som henholdsvis afdelingschef og projektchef. Bascon er siden solgt til COWI. 

STAMDATA


Second City A/S

Mindegade 13, 3.sal

DK 8000 Aarhus C

www.secondcity.dk

 

CVR: 36074728

Bank: Middelfart Sparrekasse

 

Direktør:

Anne Mette Boye: +45 3055 4787 / am@secondcity.dk

 

Bestyrelse:

Morten Holst Boye, Marketingdirektør i Carlsberg (Bestyrelsesformand)

Trine Berthold, Partner Loop Architects


ANNE METTE BOYE

 

Anne Mette Boye har 15 års erfaring med ledelse inden for strategisk byudvikling, byplanlægning og landskabsarkitektur i alle afskygninger.

 

Hun har en særlig interesse i samspillet mellem samfundets udvikling og byens dynamik og hvordan vi indretter den og bruger den. Hendes rådgivning bygger på solig faglig viden om komplekse bymæssige udfordringer, og hun arbejder strategisk og helhedsorienteret med at kombinere byens udvikling (befolkningstilvækst, kultur og arbejdspladser) med den fysiske omdannelse.

 

Anne Mette har fokus på at sammentænke overordnede strategier med konkrete initiativer og på etablering af gode partnerskaber. Anne Mette arbejder innovativt med proces og konkrete forslag til fysiske strukturer, der skaber rammer om gode byrumskvaliteter og favner den usikkerhed, der ligger i forhold til fremtidige investeringer. 


Byområder med høj kvalitet betyder både, at de er æstetisk smukke, men også at de er inkluderende med stor mangfoldighed, samspil mellem aktører og med gode forbindelser og sanselige relevante byrum og landskaber. Vi har fokus på, at bytransformationer på en gang være robuste nok til at sikre kvalitet langt ind i fremtiden og porøse og agile nok til at tilpasse sig forandringer.

 

Anne Mette har idag hendes primærbeskæftigelse på Arkitektskolen Aarhus, hvor hun aktuelt igang med en PhD om byudviklingsstrategier, har ansvar for udvikling af forskningssamarbejder og deltager i juryarbejde nationalt og internationalt.


Ved siden af rådgiver hun fortsat gennem Second City og indgår i projektteams. Hun bidrager desunden med inspirations- og debat oplæg, som facilitator og indgår desuden i forskellige bestyrelser. Senest udpeget af Kulturministeren til Lokale- og anlægsfondens bestyrelse.