Bidrag

BIDRAG

Udgivelse

Den nye by

- et bystrategisk blik på omdannelse af erhvervsområder

Anne Mette har udgivet rapporten: Den nye by - et bystrategisk blik på omdannelse af erhvervsområder. Rapporten argumenterer for, at fornyelse af erhvervsområderne kan bidrage til bæredygtig byudvikling – ikke blot inden for erhvervsområdet, men i hele byen. 


Rapporten er udarbejdet for Trafik, Bygge- og boligstyrelsens pulje for fremtidens byfornyelse som en del af hendes ph.d. på Arkitektskolen i Aarhus.


Se mere...


Det lille skrift udkom i sommers på dansk og er højaktuel. Latours pointe er, at ulighed, klimaforandringer, migration, finans og globalisering hænger sammen. Det kan vores nuværende politiske systemer, territorier og samfundskonstruktioner ikke løse! Vi er nødt samarbejde på tværs af ideologier og landegrænser og stille os et helt tredje sted: Ned på Jorden!


Se mere...

Vundet konkurrence

Fortætning og byomdannelse i Täby, Stockholm

Sverige 2018

Sammen med Henning Larsen Architects, SLA og COWI vinder Second City konkurrencen om udvikling af centrum i den attraktiv forstad til Stockholm, Täby. Bag konkurrencen ligger en stærk ambition om et fremtidig bycentrum, der både favner den særlige lokale Täby-ånd og fletter offentlige institutioner, idrætsfaciliteter, kultur, innovative erhverv med nye boliger. Forslaget har særlig fokus på de offentlige rum og en fleksible plan, der kan både kan tilpasse sig fremtidens behov og fastholde vigtige rumlige kvaliteter.


Se konkurrencen og bedømmelse her... 

Siden er aktuelt under ombygning

Der kommer løbende flere projekter, artikler og andet materiale til.

Videocharter

Rising Architecture Week

Aarhus 2017

Sammen med et stærk hold af fremtidsforskere, arkitekter, byplanlægger, sociologer præsenterede Anne Mette hendes bud på hvordan man arbejde med agil byomdannelse.


Videocharteret blev filmet som en del af den internationale arkitekturfestival: Rising Architecture i Aarhus 2017.


Se interview...