Referenceliste

ReferencelisteUdviklingsplan for midtbyområde i Täby, Sverige

Vundet konkurrence. Udvikling af området Trianglen i Täby. Fokus på samspil mellem erhverv, fritid, uddannelse og bæredygtighed gennem fortætning og ny organisering af området.  

Gennemført i samarbejde med Henning Larsen Architects, SLA landskab og COWI.

Vores kunde: Täby Kommune

 

Vision for Bispehaven

Rådgivning om udvikling af visionsdokument og udviklingsplan for Bispehaven

Vores kunde: Aarhus Kommune (borgmesterens afdeling) og Østjysk Boligforening

 

Holstebro Slagteri

Konkurrencen om en helhedsplan for Holstebro Slagterigrund gennemført i samarbejde med Møller og Grønborg og Keingart.

Vores kunde: Holstebro Kommune

 

Limfjordslandskabet

Udvikling af landskabsplan for Limfjordslandskabet på et overordnet niveau og forslag til konkrete indsatser

Vores kunde: Møller & Grønborg

 

Strategiplan for Thisted Kommune og Nationalpark Thy.

Udvikling af strategisk dokument for byernes udvikling, identitet og rollefordeling, herunder stærkt samspil med Nationalpark Thy, fokus på bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Arbejdet støttes af Realdania, Erhvervs- og vækstministeriet og Kommunernes Landsforening

Vores kunde: Thisted Kommune og Nationalpark Thy.

 

Oplæg til markedsdialog om salg af skole, Ikast

Oplæg til inspiration for fremtidige muligheder, herunder nye anvendelser og identitet

Vores kunde: Ikast-Brande Kommune

 

Omdannelse af Temacenteret i Hammel

Oplæg til omdannelse til boliger for Favrskov kommunes planafdeling.

Kunde: Favrskov Kommune

 

Omdannelse af erhvervsområde i Odense

Oplæg til procesplan med henblik på projektmodning, planproces og grundsalg.

Kunde: Orbicon

 

Scenarier for bolig- og erhvervsfællesskaber i de mindre provinsbyer

Forsøgsprojekt gennemført i samarbejde med Norddjurs, Skanderborg, Struer og Favrskov Kommune

Vores kunde: MBBL, Ministeriet for by-, bolig og landdistrikter. Udgivet 2016.

 

AarhusRejsen, rejsekvalitet på letbanestrækningerne

 Projektprogram (ide, økonomi, proces)

Vores kunde: Letbaneselskabet (i samarbejde med Aarhus Kommune og Business Region Aarhus)

 

Planstrategi 2015

Udvikling, formidling og debat af tre omdannelses-cases i by og forstad.

Vores kunde: Aarhus Kommune, Ledelsessekretariatet for Teknik og Miljø /Kommuneplanafd.

 

Eskegården Mårslet

Masterplan og kommuneplanproces for privat udvikler.

Vores kunde: Eskegården A/S

 

Ansøgning om strategiplan

Beskrivelse af udfordringer/potentialer. Ansøgning til Realdania / Erhvervsministeriet / Kommunernes Landsforening

Vores kunde: Thisted Kommune

 

Bymidteomdannelse

Procesrådgivning vedr. strategisk udvikling, herunder inddragelse af interessenter og beslutningstagere samt udvælgelse af by strategiske indsatser

Vores kunde: Horsens Kommune

 

Erhvervsområde i Viborg

Proces og fremtidsscenarier. Oplæg til bl.a. erhvervsinteressenter.

Vores kunde: Viborg Kommune

 

Omdannelse af Gellerupparken

Ideoplæg, procesrådgivning

Vores kunde: Brabrand Boligforening

 

Nationalparkcenter Thy

Procesrådgivning (programmering, interessenter, fondssøgning).

Vores kunde: Nationalpark Thy.  Sammen med Thisted Kommune.