Hvem står bag

undefined

Second City er stiftet af Trine Skammelsen og Anne Mette Boye. De har begge været beskæftiget sig med forandringsledelse indenfor byudvikling, siden de blev færdiguddannede i 2004. 

Partnerskabet bygger på de erfaringer, som blev etableret gennem stiftelse, udvikling og salg af tegnestuen metopos by- og landskabsdesign (2005-2010) og siden Bascon. Metopos blev stiftet i 2005 af Anne Mette Boye, Ellen Braae og Trine Skammelsen. Virksomheden blev i 2010 kåret som Gazellevirksomhed. Samme år solgte Trine og Anne Mette metopos til Bascon, hvor de begge sad med i ejerkredsen og fungerede som henholdsvis afdelingschef og projektchef.

Second City er anderledes end de forrige virksomheder, som havde en tydelig vækstambition. Second City har i dag karakter af en platform for rådgivning og faglig udvikling uden faste medarbejdere.

Trine Skammelsen udtrådte af partnerskabet pr 31.12. 2017, men har fortsat en uformel tilknytning til Second City som Anne Mettes sparringspartner.  


CV: ANNE METTE BOYE, INDEHAVER, DIREKTØR OG BYSTRATEGISK RÅDGIVER 

Anne Mette har 11 års erfaring med projektledelse indenfor byudvikling og byplanlægning i alle afskygninger. Hun har stor faglig viden og et stort netværk indenfor byomdannelse, erhvervsomdannelse og landdistriktsudvikling. Anne Mette er aktiv både i erhvervsliv og i forskning og indgår i forskellige råd og bestyrelser. Senest udpeget af Kulturministeren til Lokale- og anlægsfondens bestyrelse.

ERHVERVSERFARING
2014>:: Second City A/S. Indehaver 
2012>:: Arkitektskolen Aarhus. Studielektor og ph.d. studerende
2010-2012:: BASCON A/S. Projektchef. Ansvar for komplekse byudviklings- og byrumsopgaver
2005-10:: Metopos by- og landskabsdesign. Medstifter og projektchef. Byplan. Byrum. Landskab. 
2003-04:: Schønherr Landskab. Infrastruktur, VVM-redegørelser, byrum og friarealer
2001-02:: Juul Frost Arkitekter, København. Studerende. Byomdannelse, byrum og boligbebyggelser 

UDDANNELSE
2016 > Ph.d. Studerende, Arkitektskolen Aarhus
2004:: Urban designer, Cand. polyt. Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur & Design
2000-1:: Masterstuderende ved Arkitektskolen i Aarhus
1997:: Matematisk Student, Rosborg Gymnasium, Vejle

ANDET
2017:: Bestyrelsesmedlem Lokale- og Anlægsfonden, LOA. Udpeget af Kulturministeren
2015-16:: Publikationer: Moderne arbejdsrum, Bæredygtighed og teknologi, Digitalfabrikation, Etik, eksport og arkitektur.
2014:: Præsentation - strategisk byomdannelse: Economic Times, New Delhi, Indien
2014:: Ordstyrer. Masterclass Aarhus Universitet: Professor Robert Putnam, Rune Lykkeberg og borgmester Jakob Bundsgaard: Demokrati og byudvikling
2013> Sekretariat: Drawing of the Year. International tegnekonkurrence.
2013:: Konferenceansvarlig. Fra arkitektkonkurrence til Investering, Aalborg Kommune sammen med Realdania
2012>:: Advisory board. Urban Lab. Samarbejde mellem Kulturregionen og Aarhus 2017
2009:: Ordstyrer. Nordic City Network – Bergen: Kulturstrategi og byudvikling
2005-7:: Bestyrelsesarbejde, NYP, Netværk for yngre planlæggereCV: TRINE SKAMMELSEN, FHV INDEHAVER

ERHVERVSERFARING
2017>:: Silkeborg Kommune. Plan- og byggechef
2016-2017(jan):: Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen. Chef for Bystrategisk Stab.
2014-16:: SECONDCITY A/S. Indehaver
2010-13: Bascon A/S, bygherrerådgivning. Afdelingschef og medindehaver
2005-10:: Metopos. Stiftende partner og CEO
2005:: Erhvervscenter Nordjylland. Projektkoordinator, erhvervsrådgivning 
2001-02:: Santiago Vives Tegnestue i Barcelona. Assisterende Arkitekt på skolebyggeri. 


UDDANNELSE
2018 >:: Juridisk udviklingsprogram for offentlige ledere. Kammeradvokaten
2012-13:: Mini MBA - Diplomlederuddannelse. Eksamineret efteruddannelse
2008:: Ledelse og Kommunikation, Aarhus Universitet. Kursus
2004:: Urban Designer, Cand. polyt. Aalborg Universitet Institut for Arkitektur og Design
2001-1:: Masterstuderende ved ETSAB, Arkitektskolen i Barcelona
1997:: Matematisk Student, Silkeborg Amtsgymnasium
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Second City 2019