Referencer

undefined

 

Second City, udvalgte projekter og referencer


2017:

Holstebro Slagteri. Honoreret konkurrence om en helhedsplan.
Vores kunde: Holstebro Kommune

Oplæg til markedsdialog om salg af skole. Fremtidige muligheder, anvendelser og identitet.
Vores kunde: Ikast-Brande Kommune

Limfjordslandskabet. Udvikling af landskabsplan for Limfjordslandskabet.
Vores kunde: Møller & Grønborg. Slutkunde: Jammerbugt Kommune


2016:

Omdannelse af erhvervsområde i Odense. Oplæg til procesplan med henblik på projektmodning, planproces og grundsalg.
Vores kunde: Orbicon

Thy på Forkant. Strategiplan for Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Strategisk dokument for byernes udvikling. Bosætning, erhvervsudvikling og turisme. 
Finansieret af Realdania, Erhvervs- og vækstministeriet og Kommunernes Landsforening. Vores kunde: Thisted Kommune og Nationalpark Thy


2015:

Scenarier for bolig- og erhvervsfællesskaber i de mindre provinsbyer. Forsøgsprojekt gennemført i samarbejde med Norddjurs, Skanderborg, Struer og Favrskov Kommune.
Vores kunde: MBBL, Ministeriet for by-, bolig og landdistrikter. Udgivet 2016.

AarhusRejsen, rejsekvalitet på letbanestrækningerne. Projektprogram (ide, økonomi, proces)
Vores kunde: Aarhus Letbane (i samarbejde med Aarhus Kommune)

Planstrategi 2015. Udvikling, formidling og debat af tre omdannelses-cases i by og forstad.
Vores kunde: Aarhus Kommune, Ledelsessekretariatet for Teknik og Miljø

Eskegården Mårslet. Masterplan og kommuneplanproces for privat udvikler med henblik på at få en del af arealet udlagt til boliger i KP17.
Vores kunde: Eskegården A/S

Procesrådgivning vedr. strategisk udvikling af midtbyen.
Vores kunde: Horsens Kommune 


2014:

Event i Gellerupparken. Ideoplæg, procesrådgivning
Vores kunde: Brabrand Boligforening

Nationalparkcenter Thy. Procesrådgivning, interessentanalyse, fondssøgning til nyt Nationalparkcenter
Vores kunde: Nationalpark Thy. Sammen med Thisted Kommune.

 


Projekter udført i regi af Bascon A/S i perioden 2010-2013
Medejere og ansat som henholdsvis afdelingschef og projektchef

 

Teaterkvarteret i Aalborg midtby. Analyse og strategi for bydelens rolle og transformation
Aalborg Kommune


Mindre Stationsbyers sammenhængskraft. Forsøgs- og udviklingsprojekt
Esbjerg Kommune. Med Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter


Houlkærvænget. 504 lejligheder. Helhedsplan (LBF), bygherrerådgivning og beboerproces
Boligselskabet Viborg


Bassin7, Aarhus Ø. Forproces til udbudsmateriale. Bygherrerådgivning
Aarhus Kommune


Løvvangen. 800 boliger, renovering af udearealer
KAAI A/S (slutkunde Nørresundby Boligselskab). Støttet af LBF


Løkken Moleleje. Omdannelse af byggeri og landskab. Beskrivelse, skitsering, finansiering.
Hjørring Kommune. Støttet af Realdania


Omdannelse af Rosenhøj. 840 boliger i Viby. Proces- og bygherrerådgivning
Boligforeningen Aarhus Omegn. Støttet af Landsbyggefonden


City in Between, Byudviklingsstrategi for Aalborg Øst. Strategisk rådgivning og projektledelse i forbindelse med arkitektkonkurrence. Herunder partnerskabsetablering
Aalborg Kommune. Sammen med Realdania


Fra konkurrence til investering, City In Between. Facilitering af international konference
Aalborg Kommune. Med Realdania, Det Obelske Familiefond mfl.


Kulturby 2017. Konceptudvikling og afvikling af interessentmøder, udstillinger og EU-ansøgning
Aarhus Kommune, Kulturmagistraten. Sammen med Region Midt


Bording Unite(d). Visionsplan. Fokus på smh mellem byudv., fritidsliv og foreningsliv
Realdania og Ikast-Brande Kommune


Thomas B. Thrigesgade, Fra gade til by. Rådgiver på åbningskonference og debatforløb
Odense Kommune og Realdania


Mariaparken i Vejle. Bypark med fokus på unge og bevægelse. Projektbeskrivelse, finansiering, skitsering, projektering. Tildelt landskabspris og byplanpris
Vejle Kommune. Støttet af MBBL + Lokale og Anlægsfonden (LOA)


Idrætsfaciliteter i udsatte boligområder. Undersøgelse og strategiske anbefalinger
Partnerskab mellem Kulturministeriet, Velfærdsministeriet, LOA og BL


Albertslund Syd. Analyse af byrum og anvendelsesformer
KAB. Med Albertslund Kommune. Støttet af Landsbyggefonden (LBF)


Aabenraa Bymidte. Projektbeskrivelse og finansiering (fondssøgning – Realdania)
Aabenraa Kommune


Helhedsplan for Aarslev. Boligudbygningsplan samt landskabsrum og infrastruktur
Faaborg-Midtfyn Kommune

  

 

Projekter udført i regi af metopos ApS i perioden 2005-2010
Stiftere og partnere


Bakkekærsvej. Omdannelsesstrategi for Erhvervsområde
Herning Kommune. Sammen med Herning Messecenter


Midlertidige byrum i Herning Bymidte. Byvandring og 1:1-tests som forankringsstrategi
Herning Kommune


Den glemte gade. Byrum centralt i Herning. Skitsering og projektering.
Herning Kommune


Aktivitetsramblaen i Vejlby / Rolf Haugstrups Plads. Projektbeskrivelse, skitsering, finansiering
Aarhus Kommune. Sammen med Vejlby-Risskov Idrætscenter og LOA


Vitus Beringsplads. Omdannelse og renovering af centralt byrum. Skitsering.
Horsens Kommune. Sammen med Realdania


Gammel Tolbodplads. Omdannelse og renovering af centralt byrum. Skitsering.
Horsens Kommune


UCN, University College Nordjylland på Østre Havn. Undersøgelse af behov og potentialer.
A. Enggaard A/S


Vedkommende Byrum. Forsøgs og udviklingsprojekt. Byrumsidentitet og -funktionalitet
Aalborg Kommune. Medfinansieret af Velfærdsministeriet


Bethaniagadekarreen. Lokalplan for byomdannelsesområde
Herning Kommune


Evaluering af Plan09 projektet. Evaluering af kommunens Plan09 projekt
Skive Kommune


Det gode liv ved kysten. Planlægning for tre kystbyer i Thy
Thisted Kommune med Realdania. Parallelopdrag under Mulighedernes Land


Hasmark Strandpark. Destinationsudvikling. Udvikling, skitsering, fondssøgning
Nordfyns Kommune


Godsbanearealet Aalborg. Bebyggelsesplan, infrastruktur, økonomi og proces.
CUBO. (Slutkunde: DSB Ejendomme og Aalborg Kommune). Parallelopdrag


Horsens Midtby. Udviklingsplan for gennemgribende bymidteomdannelse (trafik, bebyggelse, byrum, proces, økonomi)
Horsens Kommune. Vundet konkurrence


Strategier for LAR, Lokal Anvendelse af Regnvand - veje, boliger og erhvervsområder
Fredericia Spildevand


Vidensatelitter på landet. Landdistrikts- og destinationsudvikling, udv. af videnklynger
Skive Kommune. Støttet af Social- og indenrigsministeriet


Hjørring Leveby. Landdistrikts- og destinationsudvikling
Hjørring Kommune. Støttet af Social- og indenrigsministeriet


Arkitekturstrategi Odense. RAM Odense. Gennemførelse af offentligt debatforløb.
Odense Kommune


Herning Bymidte. Udviklingsplan for gennemgribende bymidteomdannelse (trafik, bebyggelse, byrum, proces, økonomi).
Herning Kommune. Vundet konkurrence


Skelagergårdene. Renovering af 460 boliger. Metopos ansvar for helhedsplan, inddragelsesproces og skitsering og projektering af udearealer.
KAAI A/S. (Slutkunde: Hasseris Boligselskab). Støttet af LBF


Masterplan for Gellerupparken. Rambøll udpegede metopos som projektleder i samlet råd­giverteam (Rambøll, CEBRA, 3XN, GBL). Bebyggelsesscenarier, infrastruktur, grønne sammenhænge, boligsociale aktiviteter, finansiering, proces, økonomi
Rambøll (Slutkunde: Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening)


Kulturby 2017. Etablering af politisk og brugermæssigt afsæt. EU-ansøgning
Aarhus Kommune. Sammen med Region Midt


Udvikling af Karolinelundskilen og Østerå. Grøn infrastruktur + omdannelse af erhverv
Aalborg Kommune


Klimastrategi for Søndermarken og Korskærparken. Program og skitsering
Fredericia Spildevand. Med Fredericia Boligselsk og Fredericia Kommune


Ejerskab og forankring i bæredygtig byomdannelse. Forsøgsprojekt m konkrete cases
Herning Kommune. Medfinansieret af Velfærdsministeriet


Svenstrup Bypark. Ansøgning, Byfornyelsesprogram, skitsering og projektering. Aalborg Kommune
Støttet af MBBL


Godsbanearealet Aarhus. Masterplan for omdannelse
Arkitema (Slutkunde: Aarhus Kommune). Støttet af Realdania. Parallelopdrag


Svenstrup Bymidte. Ansøgning, Byfornyelsesprogram, skitsering og projektering
Aalborg Kommune. Støttet af MBBL


Horsens Havn. Udviklingsplan og skitseforslag til havneomdannelse
CF Møller A/S (Slutkunde: Horsens Kommune). Parallelopdrag


Kongsdal ved Mariager Fjord. Bebyggelses- og lokalplan, proces/salg/kommunikation. Samt projektering af friarealer
Lindbeck A/S. Med Mariagerfjord Kommune


Kultursats Hjørring Midtby. Program for arealanvendelse af kommunens ejendomme
Hjørring Kommune


Mental Byomdannelse, midlertidighed som omdannelsesstrategi. Forsøgs- og udviklingsprojekt med tre konkrete cases
Aalborg Kommune. Med Velfærdsministeriet og A. Enggaard A/S


Kortlægning af hverdagslandskaber. Forsøgs- og udviklingsprojekt med cases
Social- og Indenrigsministeriet. Med Tønder- og KBH Kommuner


IT-Huset Randers. Ombygn. af kontorbyggeri og adkomstareal (metopos hovedrådgivning)
Morten Becker A/S.


Lokal udviklingsplan for Skiveegnen. Analyse, strategi, proces, inddragelse, debat
Skive LAG (Lokal Udviklingsgruppe). Sammen med Skive Kommune


Bypark Tilst. Omdannelse af regnvandsbassin. Klima, regnvand, park, bebyggelse
Morten Becker A/S


Omdannelse af Østre Havn. Omdannelsesstrategi, bebyggelse, trafik, kultur/identitet
A. Enggaard A/S


Byrumsinstallationer i Nibe. Borgerinddragelse og midlertidig byrumsarkitektur
Aalborg Kommune


Udvikling og fornyelse i Nibe. Udviklingsplan for bebyggelse og grønne strukturer
Aalborg Kommune


Løget By. Oplevelseskort for alment boligområde og off parkareal. + Inddragelse
Arbejdernes Andelsboligforening, Vejle


Musicon. Masterplan og strategi for omdannelse af tidligere industrigrund i Roskilde
Roskilde Kommune


Videnby på Østre Havn. Udviklingskoncept, fokus på kombi uddann, kultur og bolig
A. Enggaard A/S og Aalborg Kommune


Vis Vejen. Koncept for planstrategi (Plan 09), herunder ledelse af offentligt debatforløb
Vejen Kommune


2005 Gellerup.dk, integration vice versa. Strategi for omdannelse af udsatte boligområder. Case Gellerupparken. Omdannelse af lejligheder til erhverv og nye boligtyper
Regeringens Programbestyrelse for integration i udsatte boligområder. Vundet konkurrence


Løget blomstrer. Strategi for omdannelse af udsatte boligområder. Løget By, AAB Vejle. Identitetsskabelse gennem bebyggelsesdifferentiering og nye uderum
Regeringens Programbestyrelse for integration i udsatte boligområder. Vundet konkurrence


Oplevelseskort Svenstrup. Kortlægn, udvikling og formidl. af hverdagslandskaber Svenstrup Lokalråd
Støttet af Realdania og Friluftsrådet


Banesti Østerbro. Skitseprojekt for omdannelse af nedlagt baneforløb
Aalborg Kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalgte artikler mv. - opdateres ...

2014, Aarhus Planstrategi forproces

https://aarhusplanstrategi2015.dk/files/Dokumenter/WORKSHOP%202.%20MARTS/Program_for_workshop.pdf

www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Ledelsessekretariatet/Planstrategi/Synopser.pdf

Thy på Forkant - Strategiplan for Thisted Kommune i samarbejde med Realdania og Erhvervs og Vækstministeriet
http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/media/276753/ThypaaForkant_skaermversion.pdf

2006, Arkfokus Temanummer om Strategier for udsatte boligområder
http://docplayer.dk/1466732-Tema-strategier-for-udsatte-boligomraader.html

2015, Interview med Arkitektur & Design
http://www.arkitekturdesign.dk/second-city/

2011, Arkitekturens Dag, Vejle
https://arkitektforeningen.dk/aktuelt/kalender/vejle-bygningspraemiering-og-forstadsprojekter-hos-metopos

2016, Urban Lab konference, Silkeborg
https://www.arkitektforeningen.dk/Nyt/Kalender/Urban%20lab%20Konference%3A%20Byliv

2009, Foredraget "Scenarier for det danske kystlandskab år 2100" på Teknologirådets konference "Klimatilpasning i Danmark"
http://www.klimatilpasning.dk/media/364073/klimatilpasning_opl_gsh_fte.pdf 

2005, Strategier for udsatte boligområder
http://molio.dk/bygnet/nyhed/article/nystartet-tegnestue-giver-vinderbud-paa-fremtidsstrategi-for-udsatte-boligomraader/

2014, Foredraget "Modstridende tendenser i byudvikling". Urban Lab konference, Nørre Vosborg
http://dev.bosk.dk/media/1117/naarmodsaetningermoedes_boye_skammelsen.pdf

2012, Tilrettelæggelse af stor international konference "Fra konkurrence til investering" for Aalborg Kommune og Realdania
http://arkitektforeningen.dk/sites/arkitektforeningen.dk/files/cityinbetween_konferenceprogram_november2.pdf

2010, Bygtek og Building Supply om salget af metopos til Bascon
http://www.bygtek.dk/artikel/andet/bascon-saetter-turbo-paa-byplanlaegning

http://www.building-supply.dk/article/view/53192/bascon_overtager_metopos_by_og_landskabsdesign

2010, Foredraget "Urban planning and urban interventions" ved Metropolis Laboratory 2010
http://kit.dk./2016//documents/Metropolis%20Lab%202010%20Programme.pdf

2010, Publikationen "Idræt i udsatte boligområder"
http://www.loa-fonden.dk/media/1405/idraet-i-udsatte-boligomraader_sammenfatning_2012.pdf

2006, Unge Arkitekter trodser modvind
http://www.b.dk/kultur/unge-arkitekter-trodser-modvind 

2010, EU Ansøgningen til Aarhus 2017, Europæisk Kulturhovedstad
https://issuu.com/aarhus2017/docs/aarhus_2017_ansoegning

2015, Teaterkvarteret i Aalborg
www.aalborg.dk/media/828165/Teaterkvarteret-analyse-af-bydelsrollen.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/2/1/3/2137177-3263855-1-pdf.pdf

http://odense.lokalavisen.dk/ny-chef-for-bystrategisk-stab-/20160310/artikler/703179995/2404 http://www.limfjordupdate.dk/thisted-kommune-er-et-yderomraade-paa-forkant

http://www.proff.dk/rolle/trine-skammelsen/-/11004656/ http://www.byplanlab.dk/byplanmoede2016/transformationslaboratorium/stande

https://www.realdaniadebat.dk/privatboligforum/Pages/Torneroses%C3%B8vn-eller-ej.aspx

https://twitter.com/jesper3460/status/786136734794940417 http://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/borgmesterforvaltningen/bytransformation-vaekst/bystrategisk-stab https://jyllands-posten.dk/protected/premium/aar/article4379060.ece

http://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/borgmesterforvaltningen/bytransformation-vaekst/bystrategisk-stab https://www.jobunivers.dk/resultat/analytisk-netvaerker-til-tiltraekning-og-pleje-af-ejendomsinvestorer-329615441.aspx?list=SearchResultsJobsIds&index=2&querydesc=SearchQuery&jobId=329615441&viewedfrom=1

http://www.ebjob.dk/job/7024342/strategisk-netv%C3%A6rker-til-bydelsudvikling/

http://www.cedi.dk/nyheder/erfaren-mand-i-spidsen-byregion-fyn

https://www.sportstiming.dk/results/871219

http://docplayer.dk/27885295-Fra-stor-by-til-storby-trine-skammelsen-chef-for-bystrategisk-stab-borgmesterforvaltningen-odense-kommune.html

http://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/okonomiudvalget?DagsordenID=102

 

 

 

 

 

© Second City 2019