Familieboliger ved stationen i Mårslet

undefined

Illustration: Second City A/S

Links: 

FORETRÆDE T.U. (den korte version)

VISIONSHÆFTE (den lange version) 

Moderne landsbyhuse, løberuter, grønne områder, løberuter og gangstier er visionen for de nedslidte arealer, som hører til Eskegården, der er en af de otte gamle gårde i Mårslet. Gennem tiden har grunden været brugt til forskellige formål, og det har sat sit præg. 

Visionen viser en mulighed for at udvikle et attraktivt boligområde i bykernen med familieboliger i 2-4 etager og samtidig etablere bedre sammenhæng i byen, så det bliver mere trygt at færdes for bløde trafikanter. Det landskabelige forløb langs Giberå forstærkes, og på den måde forbindes Mårslet med skovområderne ved Vilhelmsborg og Fløjstrup. Der lægges op til et blandet byområde med både familie- og seniorboliger, samt evt. et Vandrerhjem, eller en anden funktion, der kan bidrage til liv og samling. Både skov og bebyggelse udvikles med høje standarder omkring bæredygtighed og økologi. Det nye byområde vil kunne styrke kundegrundlaget til stationen og detailhandlen i bykernen. Der foreslås tætte bebyggelsesstrukturer, der samtidig giver plads til landskabet og gode uderum både til de nye og eksisterende beboere. Der er plads til familier, til fællesskaber og til Mårslets seniorer, der vil flytte fra parcelhuset

Samlet set en helhedsorienteret løsning med skov, natur og stiforbindelser i kombination med nye stationsnære boliger. Projektet er med andre ord et godt eksempel på de principper, de byudviklingsprincipper, der ligger til grund for Planstrategien. Det er samtidig et bud på, hvordan der kan bygges boligområder der er betydeligt tættere end parcelhuskvarterne uden at tage karakter af punkthuse eller højhuse.

Jørgen Jacobsen og Niels Elbek, der i februar 2015 købte Eskegården, står bag visionen. De vil gerne bidrage - også til de fælles anlæg. 

Vi er i dialog med Aarhus Kommune vedr. kommuneplanproces. Bilag til vores foretræde med Teknisk Udvalg findes via linket ovenfor.

 

© Second City 2019