Hvad kan Aarhus lærer fra Vancouver?

undefined


Maj 2017

Anne Mette Boye fra Second City deltager 25. maj 2017 i paneldebat sammen med repræsentanter fra bl.a. Aarhus Kommune og Vancouver. 

Vær med, når der med Vancouver som inspiration stilles skarpt på, hvordan private og offentlige parter i Aarhus i fællesskab kan løfte opgaven med at skabe en bedre by og dyrke byens livability.

Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune var på studietur til Vancouver i august 2016. Her blev der indsamlet erfaringer, som Aarhus kan drage læring af. Derfor kommer Professor Larry Beasley, tidligere chefplanlægger i Vancouver, nu til Aarhus for at fortælle om de store resultater, Vancouver har opnået gennem samarbejde mellem byen og byens aktører.

Dagens læringspunkter vil indgå i det løbende arbejde med Liveable City Lab, Kommuneplan 2017, de store arealudviklingsprojekter og dermed i Aarhus’ arbejde for klog vækst frem mod 2050.

Vancouver er flere gange blevet udnævnt som en af verdens bedste byer at leve i. Byen er kendetegnet ved et fintmasket gadenet, som inviterer til at færdes til fods, boliger i forskellige prislejer, god kollektiv trafikbetjening, kvalitet i det offentlige rum, offentlig adgang til kysten og grønne områder og bevaring af udsigts- og sigtelinjer.

© Second City 2019