Eskegården med i Kommuneplan 2017

undefined


April 2017

Kommuneplan 2017 for Aarhus har været gennem byrådets førstebehandling. Der er mange gode takter i den overordnede plan for Aarhus. Vi ser frem til den endelige beslutning på byrådsmøde 10. maj.

Eskegården (omtalt længere nede på siden her) indgår i Kommuneplanen, som et af de områder, der anbefales overført fra land- til byzone. Kommuneplanafdelingen anbefaler, at den vestlige del Eskegårdens arealer omkring den eksisterende landejendom muliggøres til byudvikling.

© Second City 2019