Udviklingsplan for Limfjordslandskabet

undefined


Juni 2017

Ulvedybet og Gjøl Bredning. Den nordlige del af Limfjordslandskabet er et smukt, men ofte overset landskab. Møller & Grønborg og Second City udarbejder en landskabsplan for Jammerbugt kommune, som skal være retningsgivende for den fremtidige udvikling.

© Second City 2019