Aarhus Kommune Planstrategi 2015

undefined

Banegården, Bruuns og KPMG-huset, SHL Arkitekter. Omdannelse og fortætning i Aarhus

Udvikling, omdannelse og fortætning af Aarhus bymidte, forstad og de omkringliggende bysamfund. Aarhus Kommune er gået i gang med Planstrategi 2015 og har bedt Second City bidrage i de indledende faser til dialogen med en række interessenter og udvikling af tre inspirationscases.

Vi glæder os meget til samarbejdet med Aarhus Kommune om Planstrategi 2015.

Med "Fortællingen om Aarhus", som byrådet vedtog i oktober 2014 blev der sat retning for en fortsat visionær udvikling af Aarhus som et af Danmarks vækstcentre. Planstrategi 2015 er næste skridt mod en konkretisering og udmøntning af byrådets målsætninger.

Second Citys rolle er at udvikle og formidle en række cases, der konkretiserer centrale temaer som urbanisering, liveability, byomdannelse og fortætning. Casene skal danne grundlag for en politisk drøftelse og den videre udformning af en Planstrategi. 

 

© Second City 2019