Aarhus 2030 og 2050. Hvilken by vil vi give videre til næste generation?

undefined

Planstrategikonferencen med 150 byrådspolitikere, fagfolk, interesseorganisationer og ejendomsudviklere i Centralværkstedet forløb over al forventning, der blev udtrykt stor tilfredshed fra deltagernes side. Den brede dialog blandt byens vigtigste interessenter har berettigelse, når rammen for byens fremtidige planstrategi skal på plads.

Second City har bidraget til planlægning af konferencen samt afvikling af oplæg om tre cases (Hasle Torv, Beder og Skejby). Beliggenhed, tema og afgrænsning for de tre cases er besluttet af Ledelsessekretariatet, mens Second City i samarbejde med kommuneplanlæggerne sat ord og billeder på. De har til formål at give eksempler på Planstrategiens overordnede temaer, og hvordan omdannelse og fortætning kan gribes an i by og forstad. 

Anne Mette Boye og Trine Skammelsen holdt oplæg. Konferencens hovedtalere var Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard, Borgmester i Randers Claus Omann Jensen, Psykolog Preben Brandt, Prorektor Aarhus Universitet Berit Eika, Professor ved Københavns Arkitektskole Jens Kvorning, Direktør og Landskabsarkitekt Stig Lennart Andersson samt fhv. direktør i Realdania Mette Lis Andersen. 


Programmet findes her:
https://aarhusplanstrategi2015.dk/files/Dokumenter/WORKSHOP%202.%20MARTS/Program_for_workshop.pdf

© Second City 2019