Naturen som afsæt for bosætning, turisme og erhverv

August

undefined


August 2015

Second City har vundet opgaven med at udvikle en Strategiplan for Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Strategiplanen, der skal udvikles i løbet af 2015-16, indgår i kampagnen På Forkant. Kampagnen ledet og finansieret af Realdania, KL og Miljø- og Fødevareministeriet.

Vi glæder os meget til samarbejdet med alle parter om at udvikle en Strategiplan for, hvordan nærheden til naturen kan komme til at spille endnu bedre sammen med bystrukturen og bosætningsmulighederne.

Strategiplanen skal udvikles i dialog med foreninger og erhvervsliv, herunder i særdeleshed de unge, og den skal kunne anvendes som overordnet planlægnings- og prioriteringsredskab i forhold til byudvikling.

...

Oktober 2016

Nedenfor er der er et link til Strategiplanen, som blev politisk vedtaget i efteråret 2016, og som kommer til at danne grundlag for Kommuneplan 20017.

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/media/276753/ThypaaForkant_skaermversion.pdf

 

© Second City 2019