Udvalgte projekter Secondcity


Bykvalitet der betaler sig 

Undersøgelse af projektafkast afledt af investeringer i bykvalitet
Vores kunde: A. Enggaard A/S
Projektleder Secondcity: Trine Ribergaard Skammelsen


Lokalplan for højhusbyggeri

Rådgivning i forbindelse med større boligbyggeri i Silkeborg
Vores kunde: A. Enggaard A/S
Projektleder Secondcity: Trine Ribergaard Skammelsen


Udviklingsplan for midtbyområde i Täby, Sverige

Vundet konkurrence. Udvikling af området Trianglen i Täby. Samarbejde med Henning Larsen Architects, SLA og COWI.
Vores kunde: Täby Kommune
Projektleder Secondcity: Anne Mette Boye

 

Vision for Bispehaven

Rådgivning om udvikling af visionsdokument og udviklingsplan for Bispehaven

Vores kunde: Aarhus Kommune og Østjysk Boligforening

 

Holstebro Slagteri

Konkurrencen om en helhedsplan for Holstebro Slagterigrund gennemført i samarbejde med Møller og Grønborg og Keingart.

Vores kunde: Holstebro Kommune
Projektleder Secondcity: Anne Mette Boye

 

Strategiplan for Thisted Kommune og Nationalpark Thy / Realdanias projekt På forkant 

Udvikling af strategisk dokument for kommunens udvikling. Fokus på bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Finansieret af Realdania, Erhvervs- og vækstministeriet og Kommunernes Landsforening

Vores kunde: Thisted Kommune og Nationalpark Thy.

Projektleder Secondcity: Trine Ribergaard Skammelsen 

 

Oplæg til markedsdialog om salg af skole, Ikast

Oplæg til inspiration for fremtidige muligheder, herunder nye anvendelser og identitet

Vores kunde: Ikast-Brande Kommune

Projektleder Secondcity: Anne Mette Boye

 

Omdannelse af erhvervsområde i Odense

Oplæg til procesplan med henblik på projektmodning, planproces og grundsalg.

Projektleder Secondcity: Anne Mette Boye

 

Scenarier for bolig- og erhvervsfællesskaber i de mindre provinsbyer

Forsøgsprojekt gennemført i samarbejde med Norddjurs, Skanderborg, Struer og Favrskov Kommune

Vores kunde: MBBL, Ministeriet for by-, bolig og landdistrikter. Udgivet 2016.

Projektledere Secondcity: Anne Mette Boye og Trine Ribergaard Skammelsen

 

AarhusRejsen, rejsekvalitet på letbanestrækningerne

Projektprogram (ide, økonomi, proces)

Vores kunde: Letbaneselskabet (i samarbejde med Aarhus Kommune og Business Region Aarhus)

 

Planstrategi 2015

Udvikling, formidling og debat af tre omdannelses-cases i by og forstad.

Vores kunde: Aarhus Kommune, Ledelsessekretariatet for Teknik og Miljø
Projektleder Secondcity: Trine Ribergaard Skammelsen 

 

Eskegården Mårslet

Skitseprojekt og kommuneplanproces for privat udvikler.

Vores kunde: Eskegården A/S
Projektleder Secondcity: Trine Ribergaard Skammelsen 

 

Ansøgning om strategiplan

Beskrivelse af udfordringer/potentialer. Ansøgning til Realdania / Erhvervsministeriet / Kommunernes Landsforening

Vores kunde: Thisted Kommune
Projektleder Secondcity: Trine Ribergaard Skammelsen 

 

Proces og strategi for bymidteomdannelse i Horsens

Procesrådgivning vedr. strategisk udvikling, herunder inddragelse af interessenter og beslutningstagere samt udvælgelse af by strategiske indsatser

Vores kunde: Horsens Kommune

 

Erhvervsområde i Viborg

Proces og fremtidsscenarier. Oplæg til bl.a. erhvervsinteressenter.

Vores kunde: Viborg Kommune
Projektleder Secondcity: Trine Ribergaard Skammelsen 

 

Omdannelse af Gellerupparken

Ideoplæg, procesrådgivning

Vores kunde: Brabrand Boligforening
Projektleder Secondcity: Trine Ribergaard Skammelsen 

 Udvalgte projekter Bascon
Ved Trine Ribergaard Skammelsen og Anne Mette Boye (afdelingschef og projektchef i byudviklingsafdelingen), 2010-2013


Teaterkvarteret i Aalborg midtby. Analyse og strategi for bydelens rolle og transformation
Aalborg Kommune

Løvvangen. 800 boliger, renovering af udearealer
KAAI A/S (slutkunde Nørresundby Boligselskab). Støttet af LBF


Løkken Moleleje. Omdannelse af byggeri og landskab. Beskrivelse, skitsering, finansiering

Hjørring Kommune. Støttet af Realdania


Bassin7. Udarbejdelse af principper og visionsoplæg ifm. udbud
Aarhus Kommune

City in Between, Byudviklingsstrategi for Aalborg Øst. Strategisk rådgivning og projektledelse i forbindelse med arkitektkonkurrence. Herunder partnerskabsetablering
Aalborg Kommune. Sammen med Realdania


Fra konkurrence til investering, City In Between. Facilitering af international konference 
Aalborg Kommune. Med Realdania, Det Obelske Familiefond mfl.


Kulturby 2017. Konceptudvikling og afvikling af interessentmøder, udstillinger. EU-ansøgning
Aarhus Kommune, Kulturmagistraten. Sammen med Region Midt


Bording Unite(d). Visionsplan. Fokus på smh mellem byudv., fritidsliv og foreningsliv
Realdania og Ikast-Brande Kommune


Thomas B. Thrigesgade, Fra gade til by. Rådgiver på åbningskonference og debatforløb
Odense Kommune og Realdania 


Mariaparken i Vejle. Bypark med fokus på unge og bevægelse. Projektbeskrivelse, finansiering, skitsering, projektering. Tildelt landskabspris og byplanpris

Vejle Kommune. Støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) + Lokale og Anlægsfonden (LOA)


Idrætsfaciliteter i udsatte boligområder. Undersøgelse og strategiske anbefalinger
Partnerskab mellem Kulturministeriet, Velfærdsministeriet, LOA og BL


Albertslund Syd. Analyse af byrum og anvendelsesformer
KAB. Med Albertslund Kommune. Støttet af Landsbyggefonden (LBF)


Helhedsplan for Aarslev. Boligudbygningsplan samt landskabsrum og infrastruktur
Faaborg-Midtfyn Kommune
Udvalgte projekter Metopos

Ved Trine Skammelsen og Anne Mette Boye, 2005-2010


Bakkekærsvej. Omdannelsesstrategi for Erhvervsområde
Herning Kommune. Sammen med Herning Messecenter.


Midlertidige byrum i Herning Bymidte. Byvandring og 1:1-tests som forankringsstrategi
Herning Kommune.


Den glemte gade. Byrum centralt i Herning. Skitsering og projektering
Herning Kommune.


Aktivitetsramblaen i Vejlby / Rolf Haugstrups Plads. Projektbeskrivelse, skitsering, finansiering
Aarhus Kommune. Sammen med Vejlby-Risskov Idrætscenter og LOA.


Vitus Beringsplads. Omdannelse og renovering af centralt byrum. Skitsering
Horsens Kommune. Sammen med Realdania.


Gammel Tolbodplads. Omdannelse og renovering af centralt byrum. Skitsering
Horsens Kommune


UCN, University College Nordjylland på Østre Havn. Undersøgelse af behov og potentialer
A. Enggaard A/S


Vedkommende Byrum. Forsøgs og udviklingsprojekt. Byrumsidentitet og -funktionalitet
Aalborg Kommune. Medfinansieret af Velfærdsministeriet.


Bethaniagadekarreen. Lokalplan for byomdannelsesområde
Herning Kommune.


Det gode liv ved kysten. Planlægning for tre kystbyer i Thy
Thisted Kommune med Realdania. Parallelopdrag under Mulighedernes Land


Godsbanearealet Aalborg. Bebyggelsesplan, infrastruktur, økonomi og proces
CUBO. (Slutkunde: DSB Ejendomme og Aalborg Kommune). Parallelopdrag


Horsens Midtby. Udviklingsplan for gennemgribende bymidteomdannelse (trafik, bebyggelse, byrum, proces, økonomi).
Horsens Kommune. Vundet konkurrence.


Arkitekturstrategi Odense. RAM Odense. Gennemførelse af offentligt debatforløb.
Odense Kommune.


Herning Bymidte. Udviklingsplan for gennemgribende bymidteomdannelse (trafik, bebyggelse, byrum, proces, økonomi). 
Herning Kommune. Vundet konkurrence.

Skelagergårdene. Renovering af 460 boliger. Metopos ansvar for helhedsplan, inddragelsesproces og udearealer. 
KAAI A/S. (Slutkunde: Hasseris Boligselskab). Støttet af LBF


Masterplan for Gellerupparken. Rambøll udpegede metopos som projektleder i samlet råd­giverteam (Rambøll, CEBRA, 3XN, GBL). Bebyggelsesscenarier, infrastruktur, grønne sammenhænge, boligsociale aktiviteter, finansiering, proces, økonomi.
Rambøll. (Slutkunde: Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening). 


Kulturby 2017, Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 
Etablering af politisk og brugermæssigt afsæt. Udarbejdelse af den EU-ansøgning, der gav Aarhus kulturhovedstadstitlen

Aarhus Kommune. Sammen med Region Midtjylland


Udvikling af Karolinelundskilen og Østerå. Grøn infrastruktur + omdannelse af erhverv
Aalborg Kommune


Klimastrategi for Søndermarken og Korskærparken. Program og skitsering
Fredericia Spildevand. Med Fredericia Boligselsk og Fredericia Kommune


Ejerskab og forankring i bæredygtig byomdannelse. Forsøgsprojekt m konkrete cases. 
Herning Kommune. Medfinansieret af Velfærdsministeriet


Godsbanearealet Aarhus. Masterplan for omdannelse
Arkitema. (Slutkunde: Aarhus Kommune). Støttet af Realdania. Parallelopdrag


Svenstrup Bymidte. Ansøgning, Byfornyelsesprogram, skitsering og projektering
Aalborg Kommune. Støttet af Ministeriet for By, bolig og Landdistrikter (MBBL)


Horsens Havn. Udviklingsplan og skitseforslag til havneomdannelse

CF Møller A/S (Slutkunde: Horsens Kommune). Parallelopdrag


Kultursats Hjørring Midtby. Program for arealanvendelse af kommunens ejendomme
Hjørring Kommune


Mental Byomdannelse, midlertidighed som omdannelsesstrategi. Forsøgs- og udviklingsprojekt med tre konkrete cases
Aalborg Kommune. Med Velfærdsministeriet og A. Enggaard A/S


Kortlægning af hverdagslandskaber. Forsøgs- og udviklingsprojekt med cases

Social- og Indenrigsministeriet. Med Tønder- og Københavns Kommuner


Omdannelse af Østre Havn. Omdannelsesstrategi, bebyggelse, trafik, kultur/identitet
A. Enggaard A/S


Musicon. Masterplan og strategi for omdannelse af tidligere industrigrund i Roskilde
Roskilde Kommune


Videnby på Østre Havn. Udviklingskoncept, fokus på kombi uddannelse, kultur og bolig
A. Enggaard A/S og Aalborg Kommune.


Gellerup.dk, integration vice versa. Strategi for omdannelse af udsatte boligområder. Case Gellerupparken. Omdannelse af lejligheder til erhverv og nye boligtyper

Vores kunde: Regeringens Programbestyrelse for integration i udsatte boligområder. Vundet konkurrence


Løget blomstrer. Strategi for omdannelse af udsatte boligområder. Løget By, AAB Vejle. Identitetsskabelse gennem bebyggelsesdifferentiering og nye uderum.

Vores kunde: Regeringens Programbestyrelse for integration i udsatte boligområder. Vundet konkurrence


Oplevelseskort Svenstrup. Kortlægn, udvikling og formidl. af hverdagslandskaber
Svenstrup Lokalråd. Støttet af Realdania og Friluftsrådet


Banesti Østerbro. Skitseprojekt for omdannelse af nedlagt baneforløb
Aalborg Kommune